Pháp luật về huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi và thực tiễn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52052Pháp luật về huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi và thực tiễn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52052