Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52060
Title: Hình phạt tù có thời hạn và công tác tái hòa nhập đối với người mãn hạn tù ở nước ta (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trịnh, Quốc Toản, Người hướng dẫn
Đỗ, Tiến Dũng
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 98 tr. + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52060
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006129.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.