Bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52065Bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52065