Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52070
Title: Quyền con người và chủ quyền quốc gia trong luật quốc tế
Authors: Lê, Văn Bính
Nguyễn, An Bình
Keywords: Quyền con người;Chủ quyền quốc gia;Luật quốc tế
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, A. Bình. (2015). Quyền con người và chủ quyền quốc gia trong luật quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn đã nghiên cứu những quy định của pháp luật quốc tế về quyền con người và chủ quyền quốc gia, qua đó đối chiếu vào thực tiễn một số nước trên thế giới để thấy được những góc cạnh khác nhau của việc thực hiện hai vấn đề này. Luận văn cũng làm rõ vai trò, tầm quan trọng, mối quan hệ của chúng được coi là vấn đề sống còn của một quốc gia. Qua việc phân tích, bình luận để đi tìm câu trả lời cho việc khẳng định chủ quyền quốc gia và quyền con người là hai yếu tố quan trọng ngang nhau.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52070
Language: vi
Format Extent: 127 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006122.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.