Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy - Qua thực tiễn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52077Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy - Qua thực tiễn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52077