Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52090
Title: Bảo đảm quyền con người bằng hoạt động kiểm sát xét xử vụ án hình sự của Việm Kiểm sát nhân dân : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Phạm, Mạnh Hùng , người hướng dẫn
Trần, Văn Hội
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52090
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006183.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.