Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52100
Title: Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trần, Văn Dũng , người hướng dẫn
Nguyễn, Đình Sáng
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52100
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006154.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.