Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52108
Title: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật giao thông đường bộ - Qua thực tiễn xét xử tại tỉnh Lạng Sơn: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03
Authors: Lê, Đình Nghị, người hướng dẫn
Hoàng, Văn Cán
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự và tố tụng dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52108
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006091.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.