Xóa án tích theo Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52112Xóa án tích theo Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52112