Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52116
Title: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Văn Tuân, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thúy
Issue Date: 2015
Publisher: kHOA LUẬT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52116
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005843.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.