Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52116Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52116