Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52118
Title: Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nghệ An) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Lê, Thị Sơn, người hướng dẫn
Đậu, Thị Ngọc Hà
Issue Date: 2015
2015-10-28
Publisher: kHOA LUẬT
Abstract: 70 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52118
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005841.pdf
  • Description : 
  • Size : 699.89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.