Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nghệ An)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52118Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nghệ An)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52118