Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52121
Title: Người giúp sức trong đồng phạm theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Lê, Thị Loan
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 70 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52121
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005810.pdf
  • Description : 
  • Size : 784.1 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.