Hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân gia đình năm 2000

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52135Hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân gia đình năm 2000

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52135