Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52151
Title: Những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trịnh, Tiến Việt , người hướng dẫn
Trần, Duy Phương
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 108 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52151
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005585.pdf
  • Description : 
  • Size : 856.98 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.