Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52157
Title: Định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)
Authors: Đặng, Quang Phương
Trương, Thị Đông
Keywords: Định tội danh;chiếm đoạt tài sản
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Citation: Trương, T. Đông. (2015). Định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn phân tích khái niệm, các cơ chế và lý luận về vị trí, vai trò quyền và nghĩa vụ của người làm chứng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam, các quy định thuộc nguồn của pháp luật tố tụng hình sự về người làm chứng. Phân tích đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng hình sự, những kết quả đạt được trong việc xác định sự thật khách quan trong vụ án của người làm chứng, những hạn chế của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người làm chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại. Luận văn đưa ra một số quan điểm, định hướng trong việc sửa đổi bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự về người làm chứng bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người làm chứng khi tham gia tố tụng, định hướng phát triển của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người khi tham gia tố tụng theo Hiến pháp năm 2013. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị sửa đổi phù hợp với thực tiễn hiện nay nhằm nâng cao vai trò của pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người làm chứng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52157
Language: vi
Format Extent: 105 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005681.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.