Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52163
Title: Áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong dự án đầu tư trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Doãn, Hồng Nhung
Phạm, Văn Tiên
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật Kinh Tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52163
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005675.pdf
  • Description : 
  • Size : 817.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.