Các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Nông)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52176Các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Nông)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52176