Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52222
Title: Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam ( trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Đỗ Ngọc Quang, người hướng dẫn
Lê, Thị Hoàng Yến
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Hình sự và tố tụng Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52222
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004809_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 710.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.