Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52267
Title: Cầm cố tài sản và thế chấp tài sản tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu ( GP.Bank): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 30
Authors: Nguyễn Minh Tuấn, người hướng dẫn
Dương, Thị Phương Liên
Issue Date: 2014
2015-08-18
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 81 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự và tố tụng dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52267
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004867.pdf
  • Description : 
  • Size : 767.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.