Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52299
Title: Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án tham nhũng (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ninh) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Cao Thị Oanh, người hướng dẫn
Đặng, Huy Cường
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 109 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52299
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004840.pdf
  • Description : 
  • Size : 829.66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.