Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Anh Tuấn-
dc.contributor.authorTrần, Thị Kim Oanh-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:41:10Z-
dc.date.available2017-05-17T10:41:10Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationTrần, T. K. O. (2014). Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về các thể loại chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mại. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050004962-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52377-
dc.description.abstractLuận văn trình bày các vấn đề lý luận về các thể loại chế tài, đặc biệt là các quan điểm của pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Theo Luật Thương mại 2005, các chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mại bao gồm hai phân loại chính là chế tài do pháp luật dự liệu và chế tài do các bên tự thỏa thuận. Luận văn phân tích rõ các bất cập chủ yếu liên quan tới các qui định của Bộ luật Dân sự 2005 và Luật Thương mại 2005 về các thể loại chế tài và các điều kiện áp dụng từng chế tài. Các bất cập nhất liên quan tới chế tài phạt vi phạm hợp đồng và buộc thực hiện đúng hợp đồng. Hai đạo luật kể trên đều được ban hành năm 2005, song có mâu thuẫn lớn liên quan tới chế tài phạt vi phạm hợp đồng. Ngoài ra Luận văn còn luận giải khá nhiều bất cập khác liên quan tới các loại chế tài khác. Trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận và phân tich các bất cập về mặt lập pháp, cũng như thực tiễn tư pháp, Luận văn đưa ra các kiến nghị về các định hướng và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam vê các thể loại chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mại.-
dc.format.extent107 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectHợp đồng thương mại-
dc.subjectVi phạm hợp đồng-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titleHoàn thiện pháp luật Việt Nam về các thể loại chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mại : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07-
dc.typeThesis-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004962_noi_dung.pdf
  • Size : 652,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Anh Tuấn-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Kim Oanh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:41:10Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:41:10Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationTrần, T. K. O. (2014). Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về các thể loại chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mại. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050004962-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52377-
  dc.description.abstractLuận văn trình bày các vấn đề lý luận về các thể loại chế tài, đặc biệt là các quan điểm của pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Theo Luật Thương mại 2005, các chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mại bao gồm hai phân loại chính là chế tài do pháp luật dự liệu và chế tài do các bên tự thỏa thuận. Luận văn phân tích rõ các bất cập chủ yếu liên quan tới các qui định của Bộ luật Dân sự 2005 và Luật Thương mại 2005 về các thể loại chế tài và các điều kiện áp dụng từng chế tài. Các bất cập nhất liên quan tới chế tài phạt vi phạm hợp đồng và buộc thực hiện đúng hợp đồng. Hai đạo luật kể trên đều được ban hành năm 2005, song có mâu thuẫn lớn liên quan tới chế tài phạt vi phạm hợp đồng. Ngoài ra Luận văn còn luận giải khá nhiều bất cập khác liên quan tới các loại chế tài khác. Trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận và phân tich các bất cập về mặt lập pháp, cũng như thực tiễn tư pháp, Luận văn đưa ra các kiến nghị về các định hướng và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam vê các thể loại chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mại.-
  dc.format.extent107 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectHợp đồng thương mại-
  dc.subjectVi phạm hợp đồng-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titleHoàn thiện pháp luật Việt Nam về các thể loại chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mại : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004962_noi_dung.pdf
  • Size : 652,02 kB

  • Format : Adobe PDF