Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52403
Title: Hoàn thiện địa vị pháp lý của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
M U
Authors: Trần, Văn Độ , người hướng dẫn
Vũ, Thị Phương Thanh
BM.TP-HS
Issue Date: 2015
2015-06-19
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 119 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52403
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004910_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.