Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52459
Title: Bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Nguyễn, Thanh Bình, người hướng dẫn
Dương, Thị Bích Hạnh
Issue Date: 2014
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52459
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004104.pdf
  • Description : 
  • Size : 895.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.