Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52462
Title: Bảo vệ, thúc đẩy một số quyền dân sự của người khuyết tật ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Hà, Thị Mai Hiên, người hướng dẫn
Phan, Thị Phương Thanh
Issue Date: 2014
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + tóm tắt
uận văn ThS. Pháp luật về Quyền con người -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52462
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004101_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.