Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52539
Title: Vị trí, vai trò của Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự (trên cơ sở số liệu của Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Văn Tuân, người hướng dẫn
Hà, Anh Tuấn
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 108 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52539
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004321.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.