Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52556
Title: Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Dương, Diệp Quần
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 107 tr. + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52556
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004302.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.