Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52567
Title: Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong Luật Hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Cao Bằng) :Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trần, Văn Luyện, người hướng dẫn
Lục, Thị Út
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 83 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52567
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004291.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.