Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52586
Title: Hoàn thiện các quy định về quyền dân sự trong Hiến pháp Việt Nam hiện hành : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Hà, Thị Mai Hiên, người hướng dẫn
Nguyễn, Trường Thanh
WIN_XP_SP3_SATA
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Quyền dân sự;Hiến pháp
Issue Date: 2014
2014-12-30
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 101 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52586
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004033_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.