Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52588
Title: Phòng, chống tra tấn trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam: phân tích so sánh: Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
LI M U
Authors: Nguyễn, Khắc Hải, người hướng dẫn
Nguyễn, Hải Yến
User
Keywords: Pháp luật quốc tế;Tra tấn;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
2014-12-30
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 119 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52588
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004024_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 874.34 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.