Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52598
Title: Văn hóa nhân quyền - nhận thức cơ bản và các giải pháp xây dựng văn hóa nhân quyền ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế
Hà, Quang Phúc
Keywords: Văn hóa nhân quyền;Nhân quyền;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Hà, Q. P. (2014). Văn hóa nhân quyền - nhận thức cơ bản và các giải pháp xây dựng văn hóa nhân quyền ở Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: - Nghiên cứu đưa ra được một cái nhìn có tính hệ thống, khoa học, sâu sắc và toàn diện về văn hóa nhân quyền, làm rõ thêm những nội hàm của văn hóa nhân quyền tại Việt Nam, cùng tiến trình phát triển của nó qua các thời kỳ, từ thời kỳ phong kiến, Pháp thuộc, giai đoạn sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến ngày thống nhất đất nước và đặc biệt là giai đoạn hiện nay. - Nghiên cứu, làm rõ thêm về nhận thức lý luận, pháp luật thế giới về văn hóa nhân quyền; làm sáng tỏ thêm quan điểm, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước ta liên quan đến văn hóa nhân quyền - Nghiên cứu, đánh giá đúng bản chất thành tựu và thực trạng về văn hóa nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp đảm bảo cho việc xây dựng và phát triển nền văn hóa nhân quyền Việt Nam lên một tầm cao mới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52598
Language: vi
Format Extent: 131 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004090_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 984.96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.