Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52598
Title: Văn hóa nhân quyền - nhận thức cơ bản và các giải pháp xây dựng văn hóa nhân quyền ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế, người hướng dẫn
Hà, Quang Phúc
Phuc
Keywords: Văn hóa nhân quyền;Nhân quyền;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
2015-01-05
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 123 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52598
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004090_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 984.96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.