Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52599
Title: Định tội danh đối với tội đánh bạc theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
I HC QUC GIA H� NI
Authors: Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn
Vũ, Thị Phương Lan
User
Keywords: Định tội danh;Tội đánh bạc;Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự
Issue Date: 2014
2015-01-05
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 124 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52599
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004089_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 980.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.