Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Article


  • Authors: Ngô, Đức Thế (2015)

  • TÀI TRỢ KHOA HỌC LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHÂN TỐ QUAN TRỌNG CHO PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHƯNG CHO ĐẾN NAY CÁC NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM VẪN CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG VIỆC TIẾP CẬN CÁC QUỸ TÀI TRỢ, VỐN HẦU HẾT ĐƯỢC TỔ CHỨC NẶNG VỀ HÀNH CHÍNH VÀ SỰ MINH BẠCH CÒN KHÁ HẠN CHẾ. VÌ VẬY, SỰ THÀNH LẬP VÀ RA MẮT QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY VỚI VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 1.000 TỈ ĐỒNG LÀ MỘT QUYẾT SÁCH ĐÚNG ĐẮN CỦA CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH TÁI CƠ CẤU VÀ ĐỔI MỚI VIỆC TÀI TRỢ KHOA HỌC.

  • Article


  • Authors: Ngô, Quang Hưng (2015)

  • CHÚNG TA KHÔNG NÊN BÁM THEO MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐỊNH LƯỢNG CÓ VẺ KHÁCH QUAN NHƯNG LẠI HỜI HỢT VỀ KHẢ NĂNG ĐÁNH GIÁ NHƯ SỐ BÀI BÁO ISI HAY CHỈ SỐ ẢNH HƯỞNG. CÓ CHĂNG THÌ CÁC CHỈ SỐ NÀY CHỈ NÊN MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO. TA CẦN ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA.