Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Article


  • Authors: Nguyễn Trọng, Tạo; Ngọc, Trúc (2011)

  • -

  • Article


  • Authors: Vũ, Thị Hương Giang (2011)

  • Xuân Diệu – một nhà thơ rất đỗi yêu đời và cũng được đời yêu mến lại một cách mặn nồng(Huy Cận). Thi sĩ ấy đi trên đường đời, dạo bước trên đường thơ, hái những bông hoa gặp dưới chân mà hương sắc nảy ra từ ánh sang của một tấm lòng, một tâm hồn khát khao giao cảm với đời. Thơ là cụm đầu mùa chàng tặng cho nhân gian, mà thơ nhất có lẽ là Thơ duyên.

  • Article


  • Authors: Nguyễn Thu, Thủy (2014)

  • -