Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52600
Title: Quyền kinh tế, văn hóa, xã hội qua các bản Hiến pháp Việt Nam: Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
I HC QUC GIA H� NI
Authors: Chu, Hồng Thanh, người hướng dẫn
Lừ, Văn Tuyên
SONY
Keywords: Luật Hiến pháp;Quyền con người;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
2015-01-05
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 113 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52600
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004088_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 995.95 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.