Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52601
Title: Hợp đồng vay tài sản qua thực tiễn giải quyết tranh chấp tại TAND quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phùng, Trung Tập
Đỗ, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Luật dân sự;Hợp đồng vay tài sản;Pháp luật Việt Nam;Tranh chấp tài sản
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Đỗ, T. H. H. (2014). Hợp đồng vay tài sản qua thực tiễn giải quyết tranh chấp tại TAND quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chế định hợp đồng vay tài sản, đưa ra những kiến nghị có tính ứng dụng cao trong hoạt động xét xử của Tòa án, góp phần nâng cao chất lượng xét xử liên quan đến tranh chấp hợp đồng vay tài sản trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng và cả nước nói chung.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52601
Language: vi
Format Extent: 83 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004087_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 752.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.