Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52610
Title: Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài qua thực tiễn xét xử tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Hà, Thị Mai Hiên, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Vân Anh
Keywords: Luật dân sự;Ly hôn có yếu tố nước ngoài;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52610
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004078_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 645.87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.