Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52612
Title: Phát triển thủy điện với việc bảo đảm quyền con người. Phân tích từ thực tiễn công trình thủy điện Tuyên Quang : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Phạm, Hồng Thá, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hoài Linh
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Quyền con người;Luật Hiến pháp
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 115 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52612
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004076_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.