Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52660
Title: Nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và người liên quan đến việc thi hành án : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Trần, Anh Tuấn , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Mai Hiên
Keywords: Thi hành án;Luật dân sự;Đương sự
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52660
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004013_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 914.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.