Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52674
Title: Xét xử các vụ án ly hôn có tranh chấp về tặng cho quyền sử dụng đất qua thực tiễn tại tòa án nhân dân quận Đống Đa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Văn Cừ
Nguyễn, Thị Ngọc Vân
Keywords: Luật dân sự;Ly hôn;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. N. V. (2014). Xét xử các vụ án ly hôn có tranh chấp về tặng cho quyền sử dụng đất qua thực tiễn tại tòa án nhân dân quận Đống Đa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn đưa ra cái nhìn tổng thể và đầy đủ nhất về việc xác định tài sản của vợ chồng thông qua hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành. Đánh giá thực trạng pháp luật về thực tiễn giải quyết các vụ án ly hôn có tranh chấp về tặng cho quyền sử dụng đất tại tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện các qui định của pháp luật về giải quyết tranh chấp tặng cho quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52674
Language: vi
Format Extent: 101 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003810_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 686.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.