Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52674
Title: Xét xử các vụ án ly hôn có tranh chấp về tặng cho quyền sử dụng đất qua thực tiễn tại tòa án nhân dân quận Đống Đa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
i
Authors: Nguyễn, Văn Cừ, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Vân
admin
Issue Date: 2014
Mon Dec 1 15:44:22 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52674
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003810_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 686.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.