Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52676
Title: Quyền sống của thai nhi và vấn đề hoàn thiện khuôn khổ pháp luật Việt Nam về phá thai : Luận văn ThS. Luật: Pháp luật về Quyền con người: Chuyên nghành đào tạo thí điểm
Authors: Đào, Trí Úc, người hướng dẫn
Lỗ, Thị Thu Hà
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Pháp luật về Quyền con người -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52676
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003887.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.