Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52682
Title: Quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới: Pháp luật và thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam : Pháp luật về Quyền con người(Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế, người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Tùng
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 126 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Pháp luật về Quyền con người(Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52682
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003875.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.