Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52683
Title: Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối cao : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Mai, Văn Thắng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hồng Minh
Issue Date: 2014
Mon Dec 29 11:22:54 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 103 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Electronic Resources
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52683
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003697_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 820.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.