Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52692
Title: Bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Trần, Ngọc Liêm
Trịnh, Thị Bích Thủy
Keywords: Bảo hiểm;Bảo hiểm nhân thọ;Luật Bảo hiểm;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Trịnh, T. B. T. (2014). Bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Qua quá trình nghiên cứu toàn diện pháp luật về bảo hiểm nhân thọ. Tác giả đã làm rõ các cơ sở lý luận và khía cạnh pháp lý của vấn đề bảo hiểm nhân thọ, đánh giá một cách khách quan thực trạng pháp luật về vấn đề này qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, một số biện pháp nhằm nâng cao tính khả thi trên thực tế và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành trong lĩnh vực này để khắc phục những hạn chế của bảo hiểm nhân thọ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52692
Language: vi
Format Extent: 107 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003692_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 726.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.