Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Quang Tuyến-
dc.contributor.authorLê, Thị Hồng Phượng-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:34Z-
dc.date.available2017-05-17T10:42:34Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationLê, T. H. P. (2014). Pháp luật về quy hoạch đô thị ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.other00050003691-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52693-
dc.description.abstractLuận văn phân tích bản chất pháp lý của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng được khái niệm, đặc điểm của pháp luật về quy hoạch đô thị v.v.. Luận văn đánh giá được thực trạng pháp luật về quy hoạch đô thị và thực tiễn thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, Luận văn đưa ra được những nguyên nhân của thực trạng để làm cơ sở cho việc xây dựng giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật về quy hoạch đô thị. Luận văn xác định những tư tưởng cơ bản để định hướng chung cho các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Luận văn đưa ra một số giải pháp cơ bản và nâng cao nhằm hoàn thiện pháp luật về quy hoạch đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.-
dc.format.extent101 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectPháp luật-
dc.subjectQuy hoạch đô thị-
dc.titlePháp luật về quy hoạch đô thị ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Luận văn ThS. Luật: 60 38 50-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050003691_Noi_dung.pdf
  • Size : 737,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Quang Tuyến-
  dc.contributor.authorLê, Thị Hồng Phượng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:34Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:42:34Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationLê, T. H. P. (2014). Pháp luật về quy hoạch đô thị ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.other00050003691-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52693-
  dc.description.abstractLuận văn phân tích bản chất pháp lý của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng được khái niệm, đặc điểm của pháp luật về quy hoạch đô thị v.v.. Luận văn đánh giá được thực trạng pháp luật về quy hoạch đô thị và thực tiễn thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, Luận văn đưa ra được những nguyên nhân của thực trạng để làm cơ sở cho việc xây dựng giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật về quy hoạch đô thị. Luận văn xác định những tư tưởng cơ bản để định hướng chung cho các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Luận văn đưa ra một số giải pháp cơ bản và nâng cao nhằm hoàn thiện pháp luật về quy hoạch đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.-
  dc.format.extent101 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectPháp luật-
  dc.subjectQuy hoạch đô thị-
  dc.titlePháp luật về quy hoạch đô thị ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Luận văn ThS. Luật: 60 38 50-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050003691_Noi_dung.pdf
  • Size : 737,64 kB

  • Format : Adobe PDF