Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52709
Title: Pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Hoàng, Thị Quỳnh Chi
Nguyễn, Hải Yến
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Chứng khoán;Tài chính
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, H. Y. (2014). Pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty cổ phần ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: -Luận văn phân tích khái quát về pháp luật chào bán chứng khoán riêng lẻ nói chung và đi sâu vào pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty cổ phần (khái niệm, đặc điểm, vai trò…), từ đó đưa ra một cái nhìn tổng quát về các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ, đặt trong mối quan hệ với pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng để phân biệt rõ hai hình thức này cũng như cho người đọc một cái nhìn toàn diện về những phương thức huy động vốn trên TTCK. -Luận văn phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty cổ phần và rút ra những ưu điểm cũng như chỉ ra những bất cập trong quy định pháp luật khi áp dụng vào thực tiễn. -Luận văn trình bày thực tiễn áp dụng pháp luật về hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty cổ phần, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ mà công ty cổ phần đang gặp phải trên thực tế. -Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật, tác giả đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52709
Language: vi
Format Extent: 84 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003839_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 703.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.