Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Anh Tuấn-
dc.contributor.authorVũ, Thị Quyên-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:39Z-
dc.date.available2017-05-17T10:42:39Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationVũ, T. Q. (2014). Chấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050003806-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52713-
dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ những vấn đề lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật Việt Nam, luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về các vấn đề liên quan đến chấm dứt doanh nghiệp, hướng tới hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Cụ thể luận văn đã có những đóng góp mới sau đây: -Về lý luận, thực tiễn: Luận văn đã làm sáng tỏ những ưu điểm, bất cập của pháp luật Việt Nam về chấm dứt doanh nghiệp. -Về giải pháp hoàn thiện: Luận văn đã có những kiến nghị, giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chấm dứt doanh nghiệp; góp phần cung cấp những nền tảng pháp lý cho các chủ thể khi tìm hiểu, nghiên cứu về chấm dứt doanh nghiệp.-
dc.format.extent78 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectDoanh Nghiệp-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectChấm dứt doanh nghiệp-
dc.titleChấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050003806_Noi_dung.pdf
  • Size : 927,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Anh Tuấn-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Quyên-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:39Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:42:39Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationVũ, T. Q. (2014). Chấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050003806-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52713-
  dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ những vấn đề lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật Việt Nam, luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về các vấn đề liên quan đến chấm dứt doanh nghiệp, hướng tới hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Cụ thể luận văn đã có những đóng góp mới sau đây: -Về lý luận, thực tiễn: Luận văn đã làm sáng tỏ những ưu điểm, bất cập của pháp luật Việt Nam về chấm dứt doanh nghiệp. -Về giải pháp hoàn thiện: Luận văn đã có những kiến nghị, giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chấm dứt doanh nghiệp; góp phần cung cấp những nền tảng pháp lý cho các chủ thể khi tìm hiểu, nghiên cứu về chấm dứt doanh nghiệp.-
  dc.format.extent78 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectDoanh Nghiệp-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectChấm dứt doanh nghiệp-
  dc.titleChấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050003806_Noi_dung.pdf
  • Size : 927,66 kB

  • Format : Adobe PDF