Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52739
Title: Hoàn thiện pháp luật về quyền của người lao động di trú ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
Authors: Lê, Thị Hoài Thu
Bùi, Thị Hòa
Keywords: Quyền con người;Pháp luật Việt Nam;Người lao động di trú ở Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Bùi, T. H. (2014). Hoàn thiện pháp luật về quyền của người lao động di trú ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn đã chỉ ra các ưu điểm và bất cập của pháp luật về quyền của người lao động di trú ở Việt Nam. Pháp luật về quyền của người lao động di trú ở Việt Nam về cơ bản là tương đồng với các quy định của pháp luật nhân quyền quốc tế. Tuy nhiên, cũng còn một số khác biệt trong cách tiếp cận và quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật. Trên cơ sở phân tích, so sánh với pháp luật quốc tế và thực tiễn áp dụng pháp luật, luận văn đưa ra các biện pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam nhằm bảo đảm quyền của người lao động di trú.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52739
Language: vi
Format Extent: 74 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003246.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.