Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52752
Title: Vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền của người lao động ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật
Authors: Lê, Thị Hoài Thu, người hướng dẫn
Vũ, Xuân Kiểm
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Chuyên ngành đào tạo thí điểm -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
106 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52752
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003648_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.