Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52753
Title: Lệ làng truyền thống trong quá trình hình thành ý thức pháp luật của nông dân Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Đào, Trí Úc, người hướng dẫn
Đặng, Thị Mai Hương
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52753
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003681_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.