Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52786
Title: Thủ tục giải quyết các vụ án đối với người chưa thành niên (trên cơ sở số liệu của địa bàn tỉnh Bình Dương) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí , Người hướng dẫn
Võ, Huỳnh Ngọc Thủy
Keywords: Tố tụng hình sự;Người chưa thành niên;Pháp luật Việt Nam;Vụ án
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 112 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Làm sáng tỏ lý luận về thủ tục giải quyết vụ án đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật Tố tụng Hình sự Việt Nam. Qua đó, xác định những bất cập trong thực tiễn để đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện các chế định pháp luật trong thời (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52786
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002683_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 404.38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.